KVKKKVKK Onay MetniPrivacy PolicyTicari Elektronik İleti Onayı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK. A1 BLOK NO: 151/1C İÇ KAPI NO: B35 ESENLER / İSTANBUL adresinde mukim, 0999113543600001 Mersis numaralı ZİNDHU OYUN YAZILIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Zindhu”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca tarafıma sunulan “Zindhu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Zindhu veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; 6698 sayılı Kanunda ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Zindhu tarafından bilgilendirildiğimi ve 6698 sayılı Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Zindhu tarafından; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Zindhu’nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, Zindhu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Zindhu’ya bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

6698 sayılı Kanunda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve “Zindhu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” ni;

Okudum, anladım, onaylıyorum.